Jobs Zakladna skola - Ponuky práce

Na Wypr nájdete všetky ponuky práce Zakladna skola, ktoré sú k dispozícii v tejto chvíli vo vašej krajine. Môžete si prezrieť 119 Ponuky práce Zakladna skola.

Učitelia v základných školách - 0 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-07-23 - unspecified

Učitelia v základných školách - 0 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-07-23 - unspecified

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení - 0 - 0 EUR

pedagogický asistentZoznam požadovaných dokladov:1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca2. Profesijný životopis3. Úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní4. Súhlas so spracovaním osobých údajovVšetky potrebné
Základná škola - 2019-07-10 - unspecified

Správcovia objektov - 637 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-07-10 - unspecified

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení - 0 - 0 EUR

vychovávateľ/ka ŠKDZoznam požadovaných dokladov:1. Žiadosť o prijatie do zamestnania na úvedené kategóiiu zamestnanca2. Profesijný životopis3. Úradné osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní4. Súhlas so spracovaním osobých údajovVšetky potrebné
Základná škola - 2019-07-10 - unspecified

Učitelia v základných školách - 759 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-12 - unspecified

Učitelia v základných školách - 828.5 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-12 - unspecified

Pomocníci v kuchyni - 627 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-12 - unspecified

Kuchári (okrem šéfkuchárov) - 546.5 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-11 - unspecified

Pomocníci v kuchyni - 530 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-11 - unspecified

Kuchári (okrem šéfkuchárov) - 600 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-11 - unspecified

Pomocníci v kuchyni - 520 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-11 - unspecified

Kuchári (okrem šéfkuchárov) - 678 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-11 - unspecified

Učitelia v základných školách - 759 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-01 - unspecified

Správcovia objektov - 318.5 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-01 - unspecified

Pomocníci v kuchyni - 520 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-06-01 - unspecified

Učitelia v základných školách - 0 - 0 EUR

unspecified
ZÁKLADNÁ ŠKOLA - 2019-05-31 - unspecified

Učitelia v základných školách - 759 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-31 - unspecified

Upratovačky - 0 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-31 - unspecified

Pracovníci verejnej ochrany a bezpečnostných služieb inde neuvedení - 550 - 0 EUR

Vykonáva kontrolu zariadení v bazénovej hale, vykonáva kontrolu a dodržiava čistotu bazéna a okolia pred i počas prevádzky. Vykonáva dozor nad kúpajúcimi, dohliada na poriadok a bezpečnosť v bazéne. Zabezpečuje privolanie lekárskej pomoci. Pravidelne sleduje a eviduje záznamy o kvalite
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Kuchári (okrem šéfkuchárov) - 637 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Učitelia v základných školách - 0 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Všeobecní administratívni pracovníci - 551.5 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Učitelia v základných školách - 759 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení - 0 - 0 EUR

Kontaktná osoba p. Mgr. Marta Nechajová, riaditeľka ZŠ, tel. kontakt: +421 911 969 124, e-mail.: nechajova (at) najskolark.sk Pracovná pozícia: Pedagogický asistent Náplň práce: pomoc učiteľovi pri práci s integrovanými žiakmi. Požiadavky na uchádzača: - min. úplné stredné odborné vzdelanie
Základná škola - 2019-05-29 - unspecified

Učitelia v základných školách - 197.4 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-24 - unspecified

Kuchári (okrem šéfkuchárov) - 551 - 0 EUR

unspecified
Základná škola - 2019-05-24 - unspecified

 
 
site vygenerovaná za 9.3231201171875 sekundy