Jobs Slovenska posta, a.s. - Ponuky práce

Na Wypr nájdete všetky ponuky práce Slovenska posta, a.s., ktoré sú k dispozícii v tejto chvíli vo vašej krajine. Môžete si prezrieť 150 Ponuky práce Slovenska posta, a.s..

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci - 624 - 0 EUR

Priehradkový zamestnanec je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov pri poštovej priehradke (priamy kontakt so zákazníkom). Poskytovanie produktov a služieb SP, a. s., napr. príjem a výdaj (oznámených) zásielok,
Slovenská pošta, a.s. - 2019-07-10 - unspecified

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci - 560 - 0 EUR

Príjem, resp. výdaj viacerých druhov zásielok, vrátane obstarávateľských činností, výkon iných činností vrátane poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov (okrem činností vykonávaných v rámci finančného
Slovenská pošta, a.s. - 2019-06-11 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb - 582 - 0 EUR

Poštový doručovateľ je kvalifikovaný zamestnanec zabezpečujúci doručovanie vybraných druhov zásielok, resp. všetkých druhov zásielok. Doručovanie všetkých druhov zásielok  s vedením motorového vozidla a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane
Slovenská pošta, a.s. - 2019-06-01 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb - 450 - 0 EUR

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty
Slovenská pošta, a.s. - 2019-05-29 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb - 620 - 0 EUR

Poštový doručovateľ je kvalifikovaný zamestnanec zabezpečujúci doručovanie vybraných druhov zásielok, resp. všetkých druhov zásielok. Doručovanie všetkých druhov zásielok s vedením motorového vozidla a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia
Slovenská pošta, a.s. - 2019-05-24 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb - 624 - 0 EUR

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty
Slovenská pošta, a.s. - 2019-05-16 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb - 624 - 0 EUR

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty
Slovenská pošta, a.s. - 2019-05-16 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných  poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, poskytovanie
Slovenská pošta, a.s. - 2019-05-09 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných  poukazov), letákov, tlače  a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-20 - unspecified

Pomocní administratívni pracovníci inde neuvedení -

Vykladanie a nakladanie zásielok z/do poštových kurzov, odovzdanie a preberanie záverov, nakladenie podaných zásielok do obalov, príjem, triedenie a odovzdávanie záverov, tvorenie uzáverov a záverov, zapisovanie zásielok, triedenie zásielok, letákov, tlače, vykonávanie prác súvisiacich
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-20 - unspecified

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci -

Priehradkový zamestnanec je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov pri poštovej priehradke (priamy kontakt so zákazníkom). Poskytovanie produktov a služieb SP, a. s., napr. príjem a výdaj (oznámených) zásielok,
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-18 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Poštový doručovateľ je kvalifikovaný zamestnanec zabezpečujúci doručovanie vybraných druhov zásielok, resp. všetkých druhov zásielok. Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny,
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-18 - unspecified

Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách -

Zabezpečovanie výkonu prevádzkových činností, riadenie zamestnancov, zabezpečovanie kontrolnej činnosti, zabezpečovanie a kontrola bezpečnosti osôb a majetku, vybavovanie sťažností a reklamácií, zabezpečovanie všetkých organizačných a riadiacich činností súvisiacich s riadením
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-13 - unspecified

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci -

Poskytovanie produktov a služieb SP, a. s. (napr. príjem a výdaj oznámených zásielok, príjem a výplata poštových poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, služby SIPO, inkasovanie poplatkov za poštové priečinky, príjem médií a zoznamov
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-13 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-06 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty
Slovenská pošta, a.s. - 2019-04-06 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdávacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru,
Slovenská pošta, a.s. - 2019-03-23 - unspecified

Pracovníci pri priehradkách a podobní pracovníci -

Príjem a výdaj (oznámených) zásielok, príjem a výplata poštových peňažných poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, atď., inkasovanie poplatkov za poštové priečinky, príjem médií a zoznamov od zákazníkov na spracovanie, poskytovanie
Slovenská pošta, a.s. - 2019-03-23 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných  poukazov), letákov, tlače  a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie
Slovenská pošta, a.s. - 2019-03-16 - unspecified

Poštoví doručovatelia a pracovníci zásielkových a poštových služieb -

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, peňažných  poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, poskytovanie
Slovenská pošta, a.s. - 2019-03-15 - unspecified

 
 
site vygenerovaná za 25.085754871368 sekundy