Jobs Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Ponuky práce

Na Wypr nájdete všetky ponuky práce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, ktoré sú k dispozícii v tejto chvíli vo vašej krajine. Môžete si prezrieť 121 Ponuky práce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva - 671 - 0 EUR

Zabezpečovanie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov a zariadení). Samostatné organizovanie a zabezpečovanie podkladov k účtovaniu a evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku. Vedenie evidencie zásob a majetku u SPO a vedenie stanovenej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-06-11 - unspecified

Inštalatéri a potrubári - 634 - 0 EUR

- Inštalačná a kúrenárska práca, napr. samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok (okrem rodinných domov), samostatná montáž a opravy potrubia a armatúr v kotolniach a v strojovniach, montáž a oprava potrubia domových vodovodov s príslušenstvom
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-05-29 - unspecified

Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov - 610 - 0 EUR

-    vedenie a údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča, alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do 12 000 kg v tuzemsku a v zahraničí, -    udržiavanie techniky v bezchybnom
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-05-16 - unspecified

Operátori parných strojov a kotlov -

-    zabezpečenie prevádzky parného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 60t/h alebo horúcovodného kotla s menovitým výkonom alebo viacerých kotlov s prepočítaným výkonom do 35MW -    mimo vykurovacej sezóny
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-04-19 - unspecified

Murári a podobní pracovníci -

- zhotovovanie hygienických malieb a náterov - oprava malieb v niekoľkých tónoch, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou a oprava izolácie zatečených škvŕn- vykonávanie prác spojených s dopravou materiálu- podieľanie sa na všeobecných údržbárskych prácach v priestoroch pôsobnosti
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-21 - unspecified

Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií) -

Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov v teritoriálnej
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-15 - unspecified

Elektrotechnici a energetici -

Zabezpečovanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených tlakových, elektrických, plynových alebo zdvíhacích technických zariadení vykonávané zamestnancom po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zabezpečovanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených tlakových,
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-15 - unspecified

Stavební a prevádzkoví elektrikári -

Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektrických zariadení vrátane odskúšania ich funkcie.Údržba a oprava elektrického zariadenia, elektrických rozvodov, poškodených častí
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-15 - unspecified

Murári a podobní pracovníci -

Zhotovovanie a oprava cementových omietok hladených oceľovým hladidlom, štukových omietok a omietok šľachtených, škrabaných. Zhotovovanie hygienických malieb a náterov. Oprava malieb v niekoľkých tónoch, spevňovanie povrchu podkladu s úpravou a oprava izolácie zatečených škvŕn.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-15 - unspecified

Stavební technici -

Príprava a realizácia opráv stavieb (budov, skladov špeciálneho materiálu, inžinierskych sietí, komunikácií, výcvikových zariadení) v objekte, ktorý je v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Spracovávanie podkladov, štatistík, hlásení a sumárnych výstupov a rozborov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-15 - unspecified

Nákupcovia -

Koordinovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb. Samostatná a organizačná činnosť pri realizácii akvizičných projektov pri zabezpečovaní špeciálnej techniky, výstroja a výzbroje pre ozbrojené zložky Ministerstva obrany
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-03-08 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2019-02-06 - unspecified

Upratovačky -

Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania. Udržiavanie čistoty v pridelených objektoch priestorov kasární podľa pokynov priameho nadriadeného. Umývanie okien ainých sklenených povrchov, parapetov a žalúzií najmenej 1x ročne. Práce vo výškach
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-22 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

Mužstvo ozbrojených síl -

Riaditeľ Personálneho úradu OS SR podľa § 18 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z.z.“) a v súlade so Služobným predpisom č.112/2015 o podrobnostiach o výberovom konaní, o vytvorení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - 2018-11-21 - unspecified

 
 
site vygenerovaná za 5.980880022049 sekundy