Jobs Detsky domov - Ponuky práce

Na Wypr nájdete všetky ponuky práce Detsky domov, ktoré sú k dispozícii v tejto chvíli vo vašej krajine. Môžete si prezrieť 129 Ponuky práce Detsky domov.

Pomocní vychovávatelia - 692 - 0 EUR

pomocná práca vykonávaná pri zabezpečovaní ústavnej starostlivosti o deti a mládež, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie pomocných prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu (upratovanie, varenie,
Detský domov - 2019-05-16 - unspecified

Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení - 803 - 0 EUR

1. Vykonáva individuálnu špeciálno pedagogickú diagnostiku detí2. Poskytuje individuálnu špeciálno - pedagogickú starostlivosť3. Vykonáva individuálne špeciálno - pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívnych vývinových porúch učenia, na rozvoj dieťaťa vo výchovno
Detský domov - 2019-05-16 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva - 950 - 0 EUR

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych
Detský domov - 2019-05-16 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná  činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou.Vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí , v náhradnom  prostredí
Detský domov - 2019-05-11 - unspecified

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly -

-    vykonávanie a zodpovednosť za komplexné účtovnícke práce v súlade s platnými predpismi-    spracovávanie účtovnej evidencie-     spracovávanie podkladov pre štatistické výkazníctvo-     zabezpečenie
Detský domov - 2019-05-09 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVR (vykonávanie psychodiagnostiky, aplikácia psychologických postupov
Detský domov - 2019-04-19 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych
Detský domov - 2019-04-19 - unspecified

Pomocní vychovávatelia -

unspecified
Detský domov - 2019-04-19 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Do troch mesiacov od nástupu do zamestnania vytvoriť a postupne realizovať stratégiu úseku starostlivosti o dieťa v zmysle vízie centra, ktorou zabezpečí integráciu výchovy, vedenie a rozvoj koordinátorov skupín a odborného tímu. Do 2 mesiacov od nástupu spracovať a odprezentovať  plán
Detský domov - 2019-04-19 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych
Detský domov - 2019-04-04 - unspecified

Pomocní vychovávatelia -

unspecified
Detský domov - 2019-04-04 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Vykonávanie sociálnej práce s biologickou rodinou dieťaťa, vykonávanie sociálneho poradenstva v profesionálnej rodine, vedenie spisovej dokumentácie dieťaťa v zmysle platnej legislatívy, vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa v profesionálnej rodine, spolupráca
Detský domov - 2019-04-04 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia v CDR na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s ÚPSVR (vykonávanie psychodiagnostiky, aplikácia psychologických postupov
Detský domov - 2019-04-04 - unspecified

Opatrovateľ pre deti -

unspecified
Detský domov - 2019-03-23 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci  s úradom práce sociálnych
Detský domov - 2019-02-23 - unspecified

Pomocní vychovávatelia -

unspecified
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Opatrovateľ pre deti -

unspecified
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Opatrovateľ pre deti -

unspecified
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD  SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Opatrovateľ pre deti -

unspecified
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:- vykonávanie
Detský domov - 2019-02-14 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Pracovné miesto v
Detský domov - 2019-02-07 - unspecified

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva -

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny:-    vykonávanie
Detský domov - 2019-02-07 - unspecified

Pomocní vychovávatelia -

Zabezpečovanie starostlivosti o deti , mládež alebo mladých dospelých, najmä fyzická starostlivosť, upevňovanie hygienických návykov, skvalitňovanie spoločenského správania, vykonávanie činností pri realizácii výchovno- vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu, dohľad
Detský domov - 2019-02-07 - unspecified

Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly -

Riadenie a koordinácia prác podriadených zamestnancov na príslušnom  úseku, riadenie hospodárskej správy v organizácii s rozsiahlym majetkom, zabezpečovanie opráv, údržby, revízií, realizácia verejného obstarávania, inventarizácie, zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania
Detský domov - 2019-02-07 - unspecified

Psychológovia a psychoterapeuti -

Odborná činnosť vykonávaná  psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom
Detský domov - 2019-02-06 - unspecified

Opatrovateľ pre deti -

Vykonávanie základných sociálnych a zdravotníckych služieb pri práci so zdravotne postihnutými deťmi, pomocná práca pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu detí, zabezpečovanie dozoru v noci a pri samooblužných činnostiach detí, vytváranie a prehlbovanie
Detský domov - 2019-01-16 - unspecified

 
 
site vygenerovaná za 28.475106954575 sekundy